Business coaching

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím...

Business coaching je orientovaný na rozvoj a rast firmy. V rámci tohto procesu riešime tie oblasti, v ktorých firma vníma potrebu rastu a zmeny. Venujeme sa otázkam managementu, strategického plánovania, nastavenia personálnej politiky či marketingu. Pre pozitívne prijatie zmien vo firme sa orientujeme na motiváciu a vzdelávanie zamestnancov a manažérov. Podľa potreby pripravíme proces prijímania nových zamestnancov či assessment centrum. Našou veľkou výhodou je, že na základe psychologického vzdelania pracujeme s dotazníkom GPOP, ktorý aplikuje rozvojové a zmenové procesy v organizáciách.
Pri business coachingu uzatvárame zmluvu, tzv. trojdohodu, medzi koučom, klientom a firmou, (prípadne oddelením ľudských zdrojov, manažérom alebo riaditeľom) o cieľoch, za ktoré preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu. Keďže združujeme skúsených odborníkov, výhodou pre spoločnosť je, že na jednom mieste môže vyriešiť viaceré témy a oblasti.
Základom našej práce je coachingový prístup, ktorý veľmi pozitívne vplýva nielen na atmosféru vo firme, ale aj na súkromie zamestnancov. Sme presvedčení, že len spokojný zamestnanec je výkonný zamestnanec.
Business coaching realizujeme v našich priestoroch alebo v priestoroch firmy, podľa dohody.
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie prosím napíšte na info@powercoaching.sk alebo volajte 0948 168 011.