Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

AKREDITOVANÝ KURZ KOUČ 104 v Bratislave 

Spoločnosť Power Coaching s.r.o. Vám prináša 11-dňový Kurz KOUČ v rozsahu 104 hodín, jediný akreditovaný kurz tohto druhu na Slovensku.
 
CERTIFIKÁCIA
Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF:
  • Master Certified Coach (MCC)
  • Professional Certified Coach (PCC)
  • Associate Certified Coach (ACC)
PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je okrem profesie kouča (interní aj externí, súčasní aj budúci), vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod.
- kurz prebieha v slovenskom jazyku, prezenčnou formou
- účastník nemusí spĺňať žiadne špeciálne požiadavky
- minimálny počet účastníkov: 5

OBSAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať. 
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

V CENE:
- Osvedčenie MŠVVaŠ SR 
- Certifikát ICF/International Coach Federation
- 2 roky účasti na kurze v prípade záujmu o zopakovanie si
- 1x menotoring 
- Manuál
- písacie potreby, blok, pomôcky
- občerstvenie (voda, čaj, káva, ovocie, pochutiny)
Termíny kurzu:

13.10.-23.10.2018 Bratislava
20-30.10.2018 Banská Bystrica

Ďalšie informácie:

https://www.youtube.com/watch?v=QzguYrqeKhY&t=4s

https://www.coaching-poradna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-absolventky/

https://www.coaching-poradna.sk/koucing-radit-ci-neradit/

https://www.youtube.com/watch?v=BVTbkwKBmw8

https://www.youtube.com/watch?v=xurzvkDNGOs
Organizátor: Power Coaching s.r.o., www.coaching-poradna.sk
Prihlasovanie: info@coaching-poradna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lektori: Mgr. Silvia Langermann, ACC 
Mgr. Silvia Gallová, PCC
VIAC INFORMÁCIÍ O KURZE : na info@coaching-poradna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP :) Meeto
foto: www.pexels.sk
Cena:
4 100,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
11 dní
Prihlásiť