Kouč 104 hod. so zľavou 25%

Kouč 104 hod. so zľavou 25%

Nepremeškajte zľavu 25% a ušetrite 1025,- Eur. Stačí, ak sa prihlásite do konca tohto roka, t.j. do 31.12.2018 a vyberiete si ľubovoľný termín v roku 2019 v Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

AKREDITOVANÝ KURZ KOUČ 104 hod.
Spoločnosť Power Coaching s.r.o. Vám prináša 12-dňový Kurz KOUČ v rozsahu 104 hodín, jediný akreditovaný kurz tohto druhu na Slovensku.

CERTIFIKÁCIA
Kurz KOUČ 104 hodín je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF:
  • Associate Certified Coach (ACC)

  • Master Certified Coach (MCC)

  • Professional Certified Coach (PCC)

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je okrem profesie kouča (interní aj externí, súčasní aj budúci), vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod.
- kurz prebieha v slovenskom jazyku, prezenčnou formou
- účastník musí spĺňať min. SŠ vzdelanie 
- minimálny počet účastníkov: 5

OBSAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

Témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

Cena kurzu:                                         4100,- Eur s DPH
Cena do 31.12.2018:                          3075,- Eur s DPH
Cena pre študentov psychológie:        2870,- Eur s DPH
Možnosť využitia programov:              Repas + (popr. iných aktuálnych)

V CENE:
- Osvedčenie MŠVVaŠ SR
- Certifikát ICF/International Coach Federation
- 1 x v priebehu 2 rokov účasť na kurze v prípade záujmu o zopakovanie si
- 1x menotoring
- Manuál
- písacie potreby, blok, pomôcky
- občerstvenie


Termíny kurzu:
  • Bratislava, 30.3. – 10.4.2019

  • Banská Bystrica, 27.4. – 08.5.2019

  • Košice, 24.5.-4.6.2019

  • Bratislava, 14.6.-24.6.2019

  • 12 dní, každý deň vrátane víkendov, v čase od 8-16 hod.Ďalšie informácie o kurze:


https://www.youtube.com/watch?v=QzguYrqeKhY&t=4s
https://www.coaching-poradna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-absolventky/
https://www.coaching-poradna.sk/koucing-radit-ci-neradit/
https://www.youtube.com/watch?v=BVTbkwKBmw8
https://www.youtube.com/watch?v=xurzvkDNGOsOrganizátor: Power Coaching s.r.o., www.powercoaching.sk,
VIAC INFO A PRIHLASOVANIE: info@powercoaching.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Garant: Mgr. Silvia Langermann, ACC

Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP a Meeto
foto: unsplash.com
Cena:
3 075,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
12 dní
Termíny
Dátum a čas: 30.03.2019 08:00
Miesto: Bratislava
Dátum a čas: 27.04.2019 08:00
Miesto: Banská Bystrica
Dátum a čas: 24.05.2019 08:00
Miesto: Košice
Dátum a čas: 14.06.2019 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56