Mgr. Silvia Langermann, ACC

Lektorka, psychologička, kouč

Coaching je môj životný štýl, neviem inak.

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Koučing prednášam aj na univerzitnej pôde pretože si myslím, že má neoceniteľný prínos pre rozvoj človeka bez ohľadu na jeho vek a vzdelanie. Práca kouča ma napĺňa a neustále mi ukazuje efektivitu tejto metódy aj v praxi. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nielej jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách.  Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať hoci si uvedomujú svoj problém. Boja sa osloviť psychológa alebo iného odborníka aby im pomohol. Koučing má však jednu veľkú výhodu, nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti.  Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu. A viete aké je tajomstvo koučingu? Koučing nebolí.

Moje osobné presvedčenie a moje hodnoty ma priviedli k vytvoreniu Projektu Šanca, vrámci ktorého pomáhame ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Tieto príbehy a stretnutia dávajú mojej práci iný význam a formujú ma ako človeka a aj ako koučku. Vidím svet a ľudí v rôznych farbách a je fascinujúce, že pomocu koučingu začnú ľudia tieto farby vnímať.  

Samozrejme súčasťou mojej práce je neustále vzdelávanie sa, čoho dôkazom sú certifikáty, ktoré som získala:

2017 – úspešné absolvovanie štátnej skúšky k získaniu titulu PhD. (som v procese odovzdania práce potrebnej k dokončeniu absolvovania štúdia)

2017 – certifikácia lektora Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov

2017 – Osvedčenie o účasti na workshope Sheily McNamee Transformatívny dialóg: Usmerňovanie konfliktov -  Inštitút diagnostických praxí Bratislava

2017 – Continuing Coach Education Certificate ICF Slovak Charter Chapter at the UnConference on the Occasion - International Coach Federation

2016 – Continuing Coach Education Certificate ICF Slovak Chapter at the PEER CAMP 2016  

2015 – Accomplished Mentor Coach Session - ACC titul udeľovaný International coach federation/ICF

2014 – Program Supervision and mentoring for coaches and managers using coaching

2014 – Potvrdenie o Akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

2013 – súčasnosť – vyučovanie predmetov Úvod do koučingu, Koučing a Kritické myslenie na Paneurópskej Univerzite

2013 – vyučovanie predmetu Úvod do koučingu na Univerzite Komenského

2011 - súčasnosť - lektorovanie kurzov, prednášok, worshopov a pod.

2011 – Osvedčenie o absolvovaní školiaceho a výcvikového kurzu GPOP a získanie licencie -  Hogrefe – Testcentrum

2011 – založenie vzdelávacej inštitúcie a koučingovej poradne a spoločnosti Power Coaching s. r. o.

2011 – obhájenie titulu v Odbornom združení Coachok v Budapešti, v odbore Life koučing

2008 – Diplom v magisterskom štúdiu v programe manažment - UK v Bratislave

2008 – Diplom v magisterskom štúdiu v programe sociálna a pracovná psychológia -UK v Bratislave

2008 – ukončené štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského s titulom magister (Mgr.)

2008 – ukončené štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského s titulom magister (Mgr.)

Moje kurzy a workshopy

Workshop

Ako porozumieť správaniu detí?

Máte občas pocit, že nerozumiete vlastným deťom? Robia vaše deti len to, čo oni chcú a vy si mys…


trvanie: 1 dni

21 €

s DPH

Kurz

Úvod do koučingu v Bratislave

Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka, koučing však pozerá do budúcnosti.“ Silvia Lange…


trvanie: 2 dni

290 €

s DPH

Kurz

Rekvalifikačný kurz cez program úradov práce REPAS+ Bratislava

Ste evidovaní na úrade práce? Rekvalifikujte sa cez program Repas+, úrad Vám to zaplatí.


trvanie: 12 dni

1 €

s DPH

Kurz

Rekvalifikačný kurz cez program úradov práce REPAS+ Banská Bystrica, Košice

Ste evidovaní na úrade práce? Rekvalifikujte sa cez program Repas+, úrad Vám to zaplatí.


trvanie: 12 dni

1 €

s DPH

Kurz

Konštelácie s figúrkami v praxi

Občas máme problém, ktorý skrývame hlboko v nás. Trápi nás, objavuje sa občas v našej mysli a skr…


trvanie: 1 dni

170 €

s DPH

Kurz

Tímový koučing

Aký tím chcete mať? Čo všetko má váš tím zvládnuť a aké výsledky má prinášať? Sú členovia vášho…


trvanie: 1 dni

220 €

s DPH

Workshop

Myslenie "OUT OF THE BOX"

Čo je to myslenie Out of the box? Prečo sa tak často používa toto slovné spojenie a čo sa chce tý…


trvanie: 1 dni

21 €

s DPH